U bent hier

Sportfederatie, verzekering en aansprakelijkheid

Aansluiting bij de sportfederatie

Als zweefvliegpiloot of leerling zweefvliegpiloot ben je niet enkel lid van een bepaalde club, maar maak je ook deel uit van de Vlaamse, Belgische, Europese en mondiale zweefvlieggemeenschap.

Om deze en om verzekeringsredenen (verplichte persoonlijke ongevallenverzekering) dienen alle gewone vliegende leden zich via LUAC aan te sluiten bij onze sportfederatie, de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs (LVZC). 

Informatie over de aansluitings- en verzekeringstarieven vind je op de betreffende pagina van de LVZC website.

Voor 2024 zijn de tarieven (aansluiting bij de LVZC inclusief persoonlijke ongevallenverzekering):

(1)  Standaard tarief:  160,00 EUR   volledig jaar, leeftijd < 75 jaar
(2)  Gereduceerde tarieven:  140,00 EUR   volledig jaar, leeftijd > 75 jaar
(3)    92,00 EUR   vanaf 1 juli, leeftijd < 75 jaar
(4)    80,00 EUR   vanaf 1 juli, leeftijd > 75 jaar

Dit bedrag betaal je samen met je lidgeld aan LUAC, dat dit zal doorstorten en je aansluiting en verzekering in orde zal brengen.

Het tarief boven de 75 jaar is lager omdat de premie en waarborgen van de ongevallenverzekering lager zijn voor 75-plussers (geen verzekering meer voor invaliditeit/werkonbekwaamheid).

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De gewone vliegende leden dienen zich te verzekeren tegen persoonlijk letsel, via aansluiting bij de LVZC (zie hogerop). De deelnemers aan de Start-to-Fly @ LUAC formule zijn gratis verzekerd via dezelfde collectieve sportpolis van de LVZC. Voor een overzicht van de polissen klik je hier. De ereleden die meevliegen zijn verzekerd via de dekking 'passagier' van het zweefvliegtuig.

Door de vereniging en de universiteit werden polissen afgesloten die de eigen schade aan de toestellen en de burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruikers t.o.v. derden (in de lucht op of de grond) en inzittenden (passagiers) dekken. Deze waarborgen zijn evenwel niet onbeperkt. Bovendien bestaat voor de schade aan toestellen een vrijstelling die in principe ten laste blijft van de brokkenmaker. Wie de waarborgen onvoldoende of zichzelf meer waard vindt, wordt aangeraden zich bijkomend te verzekeren.

Je bent dus verzekerd maar tegelijkertijd persoonlijk aansprakelijk: door het lidmaatschap of deelname aan de activiteiten van de club verbinden de leden er zich toe, te handelen in overeenstemming met de regels gesteld door de wet, de verzekeraars en de club. Bovendien zien zij af van ieder verhaal tegenover de club, haar bestuurders, instructeurs, medeleden enz. Voor de goede orde moeten alle vliegende leden een décharge (ontlasting, verhaalsafstand) ondertekenen.