U bent hier

De tweetalige LUAC

Bronnen: Archieven LUAC, Denis Nootens, Paul Poinet, Hartmut Koelman

1959
In 1959 is de jonge club (de afdeling U.C.L van ANCUPA) verplicht zich om te vormen tot een v.z.w. (vereniging zonder winstgevend doel). Enerzijds om erkend te kunnen worden door de Belgische Zweefvliegfederatie, en langs de andere kant om toegang te krijgen tot het vliegend materiaal dat door het Centre National de Vol à Voile (CNVV) aan zeer voordelige voorwaarden ter beschikking gesteld wordt aan de Belgische zweefvliegclubs.
In tegenstelling tot de vice-rector, Monseigneur Litt, die het zweefvliegen gunstig gezind is, vreest rector Mgr. Van Wayenbergh de burgerlijke aansprakelijkheid van de Leuvense Universiteit te betrekken in een luchtvaartsport. Hij verzet zich daarom tegen het voorkomen van het woord "universitair" in de naam of doelstelling van de vereniging. Derhalve wordt de club gesticht onder de naam "vzw Aeroclub Leuven". De statuten worden uitsluitend gepubliceerd in het Nederlands.

De stichtingsdatum is 24 december 1959. De huidige club is (ondanks verschillende naamswijzigingen, zie hierna) nog steeds gebaseerd op deze statuten, en is dus ondertussen meer dan vijftig jaar oud.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd in het Instituut voor Lichamelijke Opleiding van de U.C.L./K.U.L. aan de Tervuursevest (toendertijd maakte het I.L.O. deel uit van de Faculteit Geneeskunde; intussen werd het instituut een volwaardige faculteit, en de naam is veranderd in Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, in het kort FaBeR). Ingenieur Henri Verbeeck, ancien van de K.U.L. en van de vroegere Dijlezwaluw, wordt verkozen tot eerste voorzitter. Men besluit ook om de activiteiten te verplaatsen van Temploux naar het militair vliegveld van Goetsenhoven bij Tienen, wegens zijn grotere nabijheid en dus betere bereikbaarheid vanuit Leuven. Hiertoe wordt een overeenkomst bereikt met de Tiense club "Le Milan / De Wouw", die juist heropgericht werd na zijn verdwijning in 1940.

1963
Dank zij de inspanningen van ingenieur Hendrik De Meulder, nieuwe voorzitter van de club en professor zowel aan de U.C.L. als aan de K.U.L., aanvaardt de universiteit de oorspronkelijk voorgestelde naam van de club. Op 25 juli 1963 wordt de naam van de vereniging officieel veranderd in "Leuvense Universitaire Aero-Club vzw", afgekort LUAC. De statuten zelf blijven onveranderd (dus uitsluitend nederlandstalig), maar in de praktijk is de club tweetalig en op het briefpapier prijkt de benaming "Leuvense Universitaire Aero-Club / Aéro-Club Universitaire de Louvain".

1964
In 1964 zijn meningsverschillen tussen Le Milan / De Wouw en de Leuvenaars er de oorzaak van dat de activiteiten van de club terugkeren naar Temploux. De wrijvingen ontstonden in de nasleep van een ongeval tijdens een sleepvlucht, waarbij een LUAC piloot het leven verloor.

Het ongeval gebeurde in de buurt van Molenbeek-Wersbeek. Het betrof een overland sleep met een Bussard (de Rhönbussard van ANCUPA). De zweefvliegpiloot had zijn toestel niet volledig onder controle en op zeker ogenblik vloog de zwever bijna naast het motorvliegtuig. De sleeppiloot trok de kabel los (aan zijn kant), en het losse uiteinde sloeg vervolgens rond de vleugel van de zwever. De piloot sprong met zijn valscherm vanop ongeveer 350 m hoogte, hetgeen te laag was. Het valscherm kon zich niet volledig openen. De zaak werd in proces getrokken. De rechter oordeelde dat er gedeelde verantwoordelijkheid was: 25% bij de zweefvliegpiloot, 75% bij de sleeppiloot.

1967
Op 14 oktober 1967 wordt op het vliegveld van Temploux het jongste toestel van de unitaire club ingehuldigd. Het is een Ka-8B met immatriculatie OO-ZLV. Na de inwijding door Rector Descamps, doopt Mevr. De Nayer het zweefvliegtuig naar gewoonte met een fles melk.

1968
In 1968 richt LUAC een Luchtvaart Expo in, die plaats heeft in de Rijschool te Leuven van 5 tot 13 oktober.

1971
Op 24 november 1971 komt de LUAC in het bezit van een eerste "Link Trainer" (militaire vluchtsimulator, bouwjaar 1949) voor het FTC (Flight Training Center) in het Universitair Centrum voor Lichamelijke Opleiding en Sport (UCLOS), thans genaamd Universitair Sportcentrum.

1972
Het voornoemde FTC wordt in 1972 vereerd met het bezoek van Z.M. Koning Boudewijn.

De club beschikt op dat ogenblik over een tweezitter Ka-4 Rhön-Lerche (OO-ZEI, bouwjaar 1960), en drie eenzitters: twee trainers van het type Ka-8B (OO-ZOA bouwjaar 1960, en OO-ZLV bouwjaar 1967), en een prestatietoestel Ka-6E Rhönsegler (OO-ZBD, bouwjaar 1967). Met gebruikt tevens materiaal van het CNVV. De activiteiten zijn in de periode '63 - '71 verdrievoudigd in aantal starts, en verviervoudigd in aantal vlieguren (1971: 904 starts en 604 vlieguren). Men besluit een (toen) moderne metalen tweezitter aan te kopen, namelijk een L-13 Blanik (OO-ZOK, bouwjaar 1971). Het toestel wordt in gebruik genomen eind september 1972.

1974
1974 is een ongeluksjaar. Zowel de Ka-6 als de Blanik lopen schade op en zijn langere tijd buiten gebruik wegens herstelling. Bij die gelegenheid wordt de Blanik herspoten (bij SABCA) in het LUAC kleurenschema: gebroken wit, met rode neus, staart en vleugeltippen. Dit resulteert in een uniek toestel, want alle andere Blaniks zijn zoals door de fabriek geleverd: aluminiumkleurig.

Vervolg: De splitsing in twee clubs