Home page

LUAC On-Line systeem - Paswoord vergeten

Via deze pagina kunnen LUAC leden hun paswoord laten opsturen naar hun LUAC e-mail adres.

LUAC On-Line systeem
UserID: Je UserID staat vermeld op je lidkaart onder je naam.
Geboortedatum: Je geboortedatum in het formaat ddmmjj.
Klik op 'Zend' om je paswoord te laten opsturen.